Průvodce krajinou srdce

O soucitu:

Soucit je jednou z nejvyšších kvalit lásky. Umožní nám naladit se na sebe nebo kohokoliv jiného s plným respektem a důvěrou v sebe i druhé. Povznáší každého, na koho je zaměřen. Je to přesný opak lítosti, která degraduje a ponižuje druhé s arogancí egu vlastní. 

Učitelé: 

 Za učitele mohu považovat každého, kdo nějakým významým způsobem ovlivňuje můj život, donutí mě změnit pohled na svět, odhalí nějakou pro mne skrytou závislost, program či nevědomost a je jedno, zda mne učí pozitivním nebo negativním přístupem. Přesto bych rád vyzdvihl několik přátel: Je to Ota Čada, léčitel, který doslova mne v roce 1990 vytáhl ze chřánu smrti, když jsem byl velmi vážně nemocen, a který mi postupně otevíral svět za oponou. K němu se přidali další skvělí kamarádi, jako třeba Mirek Bláha, Karel Faltys a mnozí další. Obzvláště si cením trvalého spojení se svou sestrou v duchu Mudr. Alenkou Rybáčkovou, která svým láskyplným vhledem do situací, vztahů a souvislostí vyráží mnohým dech. Za neuvěřitelnou milost považuji možnost po 10 let navštěvovat Eduarda a Mílu Tomášovy, kteří mi byli a jsou velikým vzorem a inspirací a jsou tu stále se mnou. Dále rád vzpomínám na satsangy s Moojim v Indii, obřady s peruánskými šamany, Sun dance s kanadskými indiány i setkání s Ivou Adamcovou. Cením si mnohaleté pokračující spolupráce s Ondrou Smeykalem a dřívější s Vlastou Markem, Václavem Kořínkem, Petrem Chobotem či Naropou.

Průvodce:

Petr Kohl - žák především předních českých mystiků, jogínů, filozofů a spisovatelů, manželů Tomášových se téměř 30 let zabývá otázkami smyslu života, zdraví, štěstí, atd. Podnikl cesty do Jižní a Severní Ameriky, Indie, Izraele, Bosny a další, aby vždy zjistil, to co mnozí před ním, že zdroj štěstí i všeho dalšího máme ve svém nitru. Ve svých programech ukazuje, jak se k němu dostat. Během let, kdy se hodně zabýval zdravím, získal certifikát mistra reiki, absolvoval kurzy Dornovy metody a další školení. Aby mohl lidem poskytnout unikátní zážitky z Adršpašských skal, přijal práci lodníka na místním jezírku.

V profesionálním životě ...více

Proč to dělá? Protože ho to baví. Rád se s lidmi setkává od srdce k srdci. Vzájemně to obohacuje. Těší ho, když vidí ženy rozzářené vnitřním jasem a muže zakotvené v přítomnosti a plné vnitřní síly.

Jak to pracuje: Při skupinových akcích funguje společný záměr a vzájemná podpora. Při synergických efektech dochází k hlubokým vhledům účasníků do vlastních životů, mnohým AHA momentům, rozpouštění vnitřních odporů, léčení starých mentálních zranění atd.

Při individuálních konzultacích pak pracuje co nejméně, protože pokud nic nedělá, nechává věcem volný průběh, vše se děje přesně podle připravenosti každého a podle jeho ochoty změnit své postoje k sobě i světu. S klienty převážně JE (přítomen a naladěn). K naladění a navození léčivého stavu používá zvuk bubnu a tibetských nástrojů, slovo, základní dechové techniky a především soucítění. Výjimečně např. k nápravě kloubů a zad pak občas i Dornovu metodu, ale většinou se každé tělo umí po uvolnění emočních a energetických bloků opravit samo. To platí obecně pro všechny nemoci, ale i další potíže, například ve vztazích, s financemi atd.