OSOBNÍ KONZULTACE

Osobní konzultace nabízím lidem, kteří chtějí nahlédnout svůj život z jiné perspektivy. Během 30 let, kdy se zabývám zdravím, vztahy a hlavně šťastným životem jsem se setkal s mnoha skvělými učiteli, mystiky, léčiteli, šamany atd. Se zdravím i chorobami, vztahy krásnými i neharmonickými, s hojností i pocitem chudoby, bytím ve štěstí a blaženosti, ale i s prožíváním tzv. utrpení mám bohaté zkušenosti z vlastního života. 

Zkoumáním těchto témat na sobě jsem dospěl k jednoduchému závěru, že k tomu, abychom byli šťastní a převážně zdraví a žili v hojnosti, "stačí milovat sebe samého všeobjímající láskou" (bezpodmínečně) a k tomu správně dýchat, trochu tělem hýbat a vše, co se děje s láskou a vděčností přijímat. Více.......

Konzultace probíhají formou procházky skalami, u mě doma nebo po telefonu či SKYPE.

K čemu tedy konzultace, když je to tak jednoduché?

  1. Je to jednoduché v principu, ale vyžaduje to určitou zkušenost a vytrvalost, aby se náš software upgradoval, naše emoce pročistily.
  2. Své nitro nahlédnete ve stavu hluboké relaxace/ meditace, ke kterému nemá každý přístup.
  3. K porozumění sobě i celému procesu Vám budou k dispozici moje zkušenosti i moje maličkost.
  4. Pokud Vám tento návod stačí, je to skvělé a přeji Vám hodně úspěchů v praxi.

Jak konzultace probíhá?             

Povídáme si, soustředíme se na dýchání a postupně se naladíme na svoje srdce a/ nebo duši. K usnadnění procesu používám zvuk různých nástrojů a svůj hlas. Každý klient si pak zpracovává témata, která se objeví, prožívá do hloubky, co je běžně skryto za slovy láska, přijetí, vděčnost atd. Sám si vše řídí, já jsem přítomen řekněme jako průvodce krajinou srdce. Nejedná se tedy o žádnou terapii. Doba totiž pokročila natolik, že si každý, kdo je připraven, může řídit svůj život sám. Já jen nabízím určitou možnost , jak a podporu.